skip to Main Content

Levenstestament en Levensexecuteur

Levenstestament

Waarom heeft u een levenstestament nodig? Bij goede gezondheid is daar ook geen reden toe.
Een ziekte, beroerte of een ongeval kan het (gedeeltelijk en/of tijdelijk) onmogelijk maken dat u nog zelfstandig kunt beslissen over belangrijke levenszaken als verzorging, vermogensbeheer, de verzorging van uw kat en alles wat u hier zelf bij kunt verzinnen.
Een levenstestament legt uw wensen vast. Er staat ook in wie uw wensen en belangen mag uitvoeren. Wanneer u “wilsonbewaam” (niet meer zelf kunt beslissen) bent zorgt het levenstestament ervoor dat alles loopt zoals u dat wilt.
Voor het opstellen van een levenstestament heeft u de notaris nodig. Die kan u helpen met het opstellen en registreert het document bij de CLTR (Centraal Levenstestamentenregister).

Het gaat niet om de verdeling van de erfenis. Dit gebeurt pas wanneer u komt te overlijden. Hiervoor is een ‘gewoon’ testament nodig.

Levensexecuteur

In het levenstestament wijst u een levensexecuteur aan. Die gaat het levenstestament uitvoeren zoals u dat wilde toen u nog helder van geest was.
Hiervoor kunt u een partner of een naast familielid aanwijzen. Dit gebeurt in de praktijk ook vaak.
Het kan zijn dat u die niet heeft of niet aan wil wijzen omdat er verschillende belangen spelen.
U kunt dan kiezen voor een professionele en onafhankelijke persoon die de wensen van uw levenstestament realiseert.
Het is mogelijk om meerdere levensexecuteurs aan te wijzen ( b.v. één voor verzorging en één voor vermogensbeheer). Het is ook mogelijk om één of meer toezichthouders te benoemen. Die hebben als taak om het werk van de levensexecuteur te controleren. Dit geeft extra zekerheid.

Kronenbrug

Namens Kronenbrug zal Dorina van Beek optreden als levensexecuteur en/of toezichthouder.
Sinds 2007 is zij als zelfstandig onderneemster werkzaam in de hulpverlening.
In 2015 heeft Dorina van Beek met succes de opleiding tot bewindvoerder en schuldhulpverlener bij het Instituut voor Financiën en Zorgverlening (IFZ) gevolgd.
Daarnaast is zij bevoegd om op te treden als mentor en curator.
Ze heeft veel kennis en ervaring op het gebied van beschermingsbewind, mentorschap, curatorschap en hulpverlening. Zij zal uw belangen op betrokken, deskundige en professionele wijze uitvoeren.
In 2016 heeft zij de opleiding tot Levensexecuteur gevolgd bij Praktikos.
Hierdoor is ze opgenomen in het Register voor Levensexecuteurs bij Praktikos.

Uw wensen kunnen veranderen in de loop der tijd. Kiest u voor Dorina van Beek dan zal zij u minimaal één keer per jaar bezoeken om te bespreken of het levenstestament nog actueel is.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Back To Top