skip to Main Content

Levenstestament en Levensexecuteur

Levenstestament

Het kan ons allemaal overkomen, vooral als we ouder worden. Een ziekte, beroerte of een ongeval kan het (gedeeltelijk en/of tijdelijk) onmogelijk maken dat we nog zelfstandig kunnen beslissen over belangrijke levenszaken als verzorging, vermogensbeheer en dergelijke.  Het is dan belangrijk dat uw belangen en wensen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft.

In uw levenstestament kunt u aangeven wie deze belangrijke en verantwoordelijke taak op zich gaat nemen en op welke wijze deze persoon dit gaat doen.

Een levenstestament verschilt uitdrukkelijk van een testament zoals we dit in het algemeen kennen. Een levenstestament kan alleen van kracht worden tijdens ons leven. Het andere testament wordt van kracht na ons overlijden en verdeelt de nalatenschap.

Levensexecuteur

In de praktijk worden de belangen van mensen die dit zelf niet meer kunnen doen behartigd door de partner of directe familie. Hier heeft de betrokkene geen invloed meer op wanneer deze plotseling zelf niet meer kan beslissen.
Wanneer u zelf regie wilt houden over deze onwenselijke situatie kiest u voor een vertrouwenspersoon die uw belangen gaat behartigen. Wij gunnen u van harte dat u een partner of directe familie heeft die dit voor u kan doen.
We kunnen ons ook omstandigheden voorstellen waarin dit onmogelijk of ongewenst is. In dit geval kunt u kiezen voor een vertrouwenspersoon of levensexecuteur die uw wensen uitvoert. Dit kan een goede vriend zijn. U kunt ook kiezen voor een professionele en onafhankelijke persoon die de wensen van uw levenstestament realiseert. In dit geval beveelt Dorina van Beek van Kronenbrug zich aan als uw levensexecuteur.

Hoe komt een Levenstestament tot stand

Wanneer u kiest voor een levensexecuteur en zekerheid wilt over de juiste uitvoering dan is de beste optie om uw wensen vast te leggen in een notariële akte. Een notaris kan u inlichten over de voor- en nadelen van een levenstestament.

Bij Kronenbrug kunt u zich vrijblijvend oriënteren op de mogelijkheden. Wij geven aan wat we voor u kunnen betekenen en welke zaken u vast kunt leggen in het levenstestament.

Mocht u kiezen voor een levenstestament en u geeft ons het vertrouwen om als levensexecuteur op te treden dan wordt dit opgenomen in de notariële akte. U bent er dan verzekerd van uw persoonlijke wensen worden uitgevoerd op het moment dat u dit zelf niet meer kunt doen.

Kronenbrug

Namens Kronenbrug zal Dorina van Beek optreden als levensexecuteur.
Zij heeft jarenlange werkervaring in het bedrijfsleven maar vooral in de zorg. Als zelfstandig hulpverleenster biedt zij samen met haar echtgenoot zorg op maat in een gezinshuis voor kinderen met een verstandelijke beperking.
In 2015 heeft Dorina van Beek met succes de opleiding tot bewindvoerder en schuldhulpverlener bij het Instituut voor Financiën en Zorgverlening (IFZ) gevolgd.

Daarnaast is zij bevoegd om op te treden als mentor en curator. Haar kennis en ervaring op het gebied van beschermingsbewind, mentorschap, curatorschap en hulpverlening staan er voor garant dat zij als levensexecuteur de zaken van haar cliënten op deskundige en professionele wijze zal behartigen. In 2016 heeft zij de opleiding tot Levensexecuteur gevolgd bij Praktikos. Hierdoor is ze opgenomen in het Register voor Levensexecuteurs bij Praktikos.

Wilt u meer weten over hoe dit in zijn werk gaat? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Back To Top