skip to Main Content

Kronenbrug kan optreden als mentor en curator.

Wat doet een mentor?

Een mentor is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van betrokkene. Iemand komt alleen in aanmerking voor mentorschap als de rechter dat heeft besloten. Er is dus een uitspraak van de rechter nodig.

De meerwaarde van mentorschap bij Kronenbrug

Kronenbrug vindt dat mentorschap meer inhoudt dan het nemen van belangrijke beslissingen. Onze mentoren Nico Bijman en Dorina van Beek hebben een schat aan ervaringen in de zorg. Beiden geven zij gevraagd en ongevraagd advies en betrekken de cliënt zoveel mogelijk bij de beslissingen die moeten worden genomen. Door de cliënt te stimuleren om (rechts)handelingen samen te verrichten, proberen zij samen met hem of haar de weg naar herstel in te slaan. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat de cliënt, indien mogelijk, zelf weer beslissingen kan nemen. Uiteraard zijn Dorina van Beek en Nico Bijman beiden volledig bevoegd om als mentor op te treden.

Wilt u mentorschap aanvragen, of meer weten over hoe wij dit uitvoeren?

Curator

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Een onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

De rechter bepaalt of iemand onder curatele wordt gesteld. Vaak zijn psychische problemen hier de oorzaak van.

Wilt u curatorschap laten uitvoeren door Kronenbrug, of wilt u meer weten over onze werkwijze? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Back To Top