skip to Main Content

Tarieven bewindvoering als vastgesteld door de minister.

Bewindvoering, Mentorschap en Curatele

Deze tarieven zijn vastgesteld door de minister en wettelijk verplicht.
De maandelijkse vergoeding hangt af van de persoonlijke situatie. De kantonrechter stelt welk tarief van toepassing is.

Levensexecuteur en toezichthouder

Hiervoor zijn de tarieven vrij.
Ons uurtarief komt overeen met het tarief voor bewindvoering zoals de minister dat heeft vastgesteld. Momenteel is dit €78,65.

Back To Top