skip to Main Content

Tarieven bewindvoering als vastgesteld door de minister.

Onderstaande tarieven zijn voor 2016 vastgesteld door de minister. Er is onderscheid in de aard van de bewindvoering en samenstelling van het huishouden. Tijdens het intake gesprek zullen wij met u bespreken welk tarief van toepassing is. De tarieven zijn inclusief B.T.W.

Maandelijkse kosten bewind alleenstaande: € 111,29
Maandelijkse kosten bewind alleenstaande met problematische schulden: € 144,02

Maandelijkse kosten bewind gezin: € 133,55
Maandelijkse kosten bewind gezin met problematische schulden:  € 172,83

Instaptarief alleenstaande: € 628,47
Instaptarief tarief gezin: € 754,19

Bewindvoeringskosten verhuizing/ontruiming woning: € 392,76

Eenmalige kosten beëindiging bewind alleenstaande (eindafrekening en verantwoording): € 235,71
Eenmalige kosten beëindiging bewind gezin (eindafrekening en verantwoording): € 282,78

Uurloon meerwerk bewindvoering (uitsluitend na toestemming rechtbank): €  78,65

Tarieven levensexecuteur en mediation

Kronenbrug stelt een heldere en duidelijke communicatie met haar cliënten voorop. Kosten worden daarom van begin af aan duidelijk met u besproken.

Belangrijk is dat u openheid van zaken krijgt over alle verrichte werkzaamheden. Alle werkzaamheden worden maandelijks gespecificeerd en gefactureerd.

Wij werken op basis van uurtarieven. Het gehanteerde uurtarief is onder andere afhankelijk van uw vraag.

Indien mogelijk wordt er ook een inschatting gemaakt van de uiteindelijke tijdsbesteding.

Back To Top