skip to Main Content

Waarom heb je een levenstestament nodig? En hoe werkt dat?

Als je gezond blijft heb je dat ook niet nodig. Maar heb je dat in de hand? Door een akelig ongeluk kan je van de ene op de andere dag in de kreukels liggen. En nog erger. Je bewustzijn werkt niet meer goed. De regie over je leven ben je kwijt. Wat je belangrijk vond toen je nog helder en vitaal was ben je vergeten.
Dit doemscenario kan ook ontstaan door een nare ziekte. Meestal kun je je hier tijdig op voorbereiden (bijvoorbeeld met een levenstestament).

Twee voorbeelden waarin een levenstestament veel nut voor je kan hebben. Nu ben je gezond en helder van geest. Je hebt duidelijk voor ogen wat je wilt.

  • Hoe wil je verzorgd worden?
  • Hoe gaat het beheer van je vermogen verder?
  • Wie verzorgt je geliefde huisdier?

Zomaar drie vragen. Die kun je zelf aanvullen met wat je belangrijk vindt. Stel je voor dat je (al dan niet tijdelijk) in de kreukels ligt. Je kunt niet meer denken en communiceren. Hoe wil je dat het verder gaat met jou en de zaken die jij belangrijk vindt?

Levenstestament

Een levenstestament legt jouw wensen vast. Als je ‘wilsonbekwaam’ (juridische term voor niet helder kunnen denken en communiceren) bent zorgt het ervoor dat jouw wensen uitgevoerd worden.
Hiervoor ga je naar de notaris. Die kan je helpen met het opstellen. Hij registreert het bij het CLTR (Centraal Levenstestamentenregister).

Levensexecuteur

In het levenstestament wijs je een levensexecuteur aan. Die gaat alles regelen zoals jij dat wilde toen je nog gezond was. Door wie wil je dit laten doen? Een partner of een naast familielid aanwijzen kan heel goed. Soms zijn die er niet. Of hebben je kinderen verschillende belangen en ideeën. Twee praktijkvoorbeelden waarbij het goed is om een onafhankelijke, professionele levensexecuteur aan te wijzen. En kun je die dan wel vertrouwen? Niets is 100 % zeker. Je kunt een toezichthouder aanwijzen. Die kan verantwoording opeisen en controleren.

Zo komt het goed met jouw wensen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KB

Back To Top