skip to Main Content

Kronenbrug ondersteunt u als bewindvoering, mentor-,  curator, levensexecuteur en mediatior. Kronenbrug is actief in de regio Heerhugowaard –  Castricum – Beverwijk – Zaanstad.

Het team van Kronenbrug heeft tientallen jaren ervaring in de zorg. Kronenbrug gaat uit van een respectvolle benadering, transparantie en korte lijnen.

Naast het feit dat wij onze cliënten op persoonlijke en zorgzame manier begeleiden, spannen wij ons maximaal in om de autonomie van onze cliënten te ontwikkelen. We willen hen zoveel mogelijk zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (terug) geven.

autonomie

Dorina van Beek

Dorina van Beek treedt namens Kronenbrug op als bewindvoerder, mentor, curator, levensexecuteur en mediator. Zij is volledig bevoegd om dit werk uit te voeren en is onder meer lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders (NBPB) en de Nederlandse Mediationvereniging (NVM).

Back To Top