skip to Main Content

Kronenbrug kan u helpen met bewindvoering.

Kronenbrug helpt en ondersteunt mensen die op dat moment niet in staat zijn om zelf hun financiën in de hand te houden. Of dit nu komt door fysieke of geestelijke problemen, en of dit voor een korte of langere periode is: wij behartigen de financiële belangen van onze cliënten zo goed mogelijk.

U bent op deze site, omdat iemand financiële problemen heeft. Misschien is het iemand die u kent, misschien bent u het zelf. Bijna iedereen krijgt op enig moment in zijn leven te kampen met financiële tegenslagen. Maar soms worden die problemen alleen maar groter, blijven de problemen en tegenslagen zich opstapelen. Herkent u zichzelf, of iemand anders in de onderstaande punten? Kies dan voor hulp. Een goede, gediplomeerde bewindvoerder helpt u of uw relatie om deze problemen het hoofd te bieden.

 • U heeft elke maand geld tekort, ondanks werk of een uitkering;
 • U heeft veel zorgen aan uw hoofd en kan de geldzorgen er niet meer bij hebben;
 • U heeft schulden, maar weet niet meer hoe u eruit moet komen;
 • U heeft aanmaningen en de stapel met ongeopende post wordt steeds groter;
 • Er is loonbeslag gelegd op uw inkomen of uitkering;
 • U heeft al een betalingsregeling, maar het lukt niet om uw betalingsverplichtingen na te komen.

Dergelijke financiële problemen kunnen iedereen overkomen. Wij helpen onze cliënten om deze problemen aan te pakken. Samen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De cliënt blijft voor de wet gewoon ‘handelingsbekwaam’, maar wij beheren het vermogen van de persoon in kwestie. Wij zorgen ervoor dat alle noodzakelijke rekeningen betaald worden, terwijl de cliënt een vast bedrag per week krijgt waar hij of zij van rond moet komen (“leefgeld”). Op deze manier is de situatie overzichtelijk en duidelijk.

We doen dit door een beheerrekening en leefgeldrekening te openen. Op de beheergeldrekening komen de inkomsten terecht. Hiervan betalen wij de vaste lasten en indien nodig lossen we van deze rekening de betalingsregelingen af. Hierover maken we met iedereen goede afspraken. Op de leefgeldrekening storten we geld voor de huishouding.

Als bewindvoerder doen wij onder meer de volgende dingen voor én met onze cliënten:

 • Overzicht maken van de inkomsten en uitgaven;
 • Overzicht maken van en inzicht krijgen in de schulden;
 • Betalingsregelingen treffen bij niet-problematische schulden;
 • Bij problematische schulden zorgen voor stabilisatie en aanvragen van schuldhulpverlening;
 • Een budgetoverzicht opstellen;
 • Een beheer- en leefgeldrekening openen op naam van de cliënt;
 • Betalen van de vaste lasten via de beheerrekening;
 • Zorgdragen voor leefgeld op de leefgeldrekening;
 • Aanvragen van toeslagen/verzekeringen en uitkeringen;
 • Kwijtschelding vragen voor gemeentelijke belastingen en waterschappen;
 • Eenvoudige belastingaangifte;
 • Jaarrekening en verantwoording opstellen voor de rechtbank.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor bewindvoering?

Iemand komt alleen in aanmerking voor bewindvoering wanneer de rechter daartoe heeft besloten. Er is dus een uitspraak van de rechter nodig.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Dat kan de cliënt zelf doen, maar ook een partner of bloedverwant (tot de vierde graad), de officier van justitie, of een eventuele mentor of curator. Bij minderjarigen kan ook de voogd bewindvoering aanvragen. De bewindvoerder die wordt gekozen, vult uiteindelijk de zogenaamde ‘bereidverklaring’ in. Dit is één van de documenten die nodig zijn om bewindvoering aan te vragen.

Waarom bewindvoering door Kronenbrug?

Kronenbrug is een goede keuze, omdat wij als professioneel bewindvoerders volledig gecertificeerd zijn en aspirant-lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders. Onze bewindvoerder Dorina van Beek heeft in 2015 de vakopleiding bewindvoering en schuldhulpverlening bij het IFZ (Instituut Financiële Zorgverlening) afgerond. Zij is gediplomeerd op post-HBO niveau en voldoet aan de hoogste eisen die we in Nederland aan bewindvoerders stellen.

Kosten en vergoeding

Bewindvoering is niet kosteloos. Voor de benoeming moet de cliënt griffierechten betalen. De rechtbank heeft deze kosten gelijk gesteld aan het tarief dat zij ‘onvermogenden’ rekent. Het laagste tarief dus. Mensen die het niet kunnen betalen, kunnen de gemeente vragen om een bijdrage uit de Bijzondere bijstand. Wij helpen u om de Bijzondere Bijstand hiervoor aan te vragen.

De bewindvoerder ontvangt een vergoeding, die landelijk vastgesteld is. Indien het vermogen van de client onvoldoende is, kan ook hier bijzondere bijstand voor worden aangevraagd. Ook hier helpen wij u bij.

Wilt u meer weten over hoe dit in zijn werk gaat, en over de manier waarop Kronenbrug bewindvoering uitvoert?

Back To Top