skip to Main Content

Kronenbrug kan u helpen met bewindvoering.

Herkent u de volgende problemen?

 • U heeft elke maand geld te kort, ondanks werk of een uitkering
 • U heeft veel zorgen aan uw hoofd en kan de geldzorgen er niet meer bij hebben
 • U heeft schulden en weet niet meer hoe u eruit moet komen
 • U heeft aanmaningen
 • De stapel met ongeopende post (aanmaningen)wordt steeds groter
 • Er is loonbeslag gelegd op uw inkomen of uitkering
 • U heeft al een betalingsregeling, maar het lukt niet om uw betalingsverplichtingen na te komen
 • Door diverse problemen lukt het u niet meer om uw geldzaken te regelen

Bewindvoering kan een oplossing bieden voor deze problemen. Met bewindvoering bij Kronenbrug maakt u dan een goede keuze voor de juiste hulp. Wij zijn een jong bedrijf met ervaren mensen, waar bewindvoering een belangrijke plaats heeft.

Wanneer wij zijn aangesteld als uw bewindvoerder;

 • Maken wij uw financiële situatie overzichtelijk.
 • Verzorgen wij de betaling van schulden en vaste lasten.
 • Heeft u een vast bedrag waarvan u de dagelijkse boodschappen kunt doen

Bij Kronenbrug staan wij graag voor u klaar en vertellen u een eerlijk verhaal. U weet bij ons wat u kunt verwachten. Een kennismakingsgesprek is kosteloos. Wij doen dit graag. U hoort dan welke mogelijkheden wij te bieden hebben.

Wat is bewindvoering?

Wanneer u (al dan niet tijdelijk) niet meer in staat bent om zelf uw financiële zaken goed te regelen kan dit veel problemen opleveren. Bewindvoering kan u dan helpen.

Via de bewindvoerder krijgt u een vast bedrag per week waarvan u rond moet komen. Dit noemen we leefgeld. De bewindvoerder zorgt er vervolgens voor dat al uw noodzakelijke rekeningen betaald worden. De situatie is daarmee overzichtelijk.

Alle betalingen worden gedaan vanuit uw vermogen. Als dit te weinig is doen wij als uw bewindvoerder ons uiterste best om betalingsregelingen op te stellen. Kronenbrug probeert zo veel mogelijk met u samen te werken om de bewindvoering voor u zo goed mogelijk te laten werken. Alleen uw geld en goederen komen onder bewind. Een bewindvoerder beheert uw geldzaken. Verder bent u vrij om te doen en laten wat u wilt. U blijft handelingsbekwaam.

Zodra het bewind is uitgesproken openen wij een beheerrekening en leefgeldrekening op uw naam. Op de beheerrekening komen al uw inkomsten. Hiervan betaalt de bewindvoerder de vaste lasten en eventueel de betalingsregelingen. Op de leefgeldrekening wordt het geld gestort voor uw dagelijkse boodschappen. U mag dit besteden zoals u zelf wilt maar moet er wel voor zorgen dat er van dit geld ‘brood op de plank komt’.

Diensten van de bewindvoerder op een rijtje

 • Overzicht maken van de inkomsten en uitgaven
 • Overzicht maken van de schulden
 • Betalingsregelingen treffen bij niet-problematische schulden
 • Bij problematische schulden; zorgen voor stabilisatie, aanvragen van schuldhulpverlening en eventueel WSNP (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen)
 • Een budgetoverzicht opstellen
 • Een beheer- en leefgeldrekening op uw naam openen
 • Betalen van de vaste lasten via de beheerrekening
 • Zorgdragen voor leefgeld op de leefgeldrekening
 • Aanvragen van toeslagen/verzekeringen en uitkeringen
 • Kwijtschelding vragen voor gemeentelijke belastingen en waterschappen
 • Eenvoudige belastingaangifte opstellen
 • Jaarrekening en verantwoording opstellen voor de rechtbank

Hoe komt u in aanmerking voor bewindvoering

Om in aanmerking te komen voor bewindvoering is een uitspraak van de rechtbank noodzakelijk. Als de rechtbank dit toekent bent u vrij om zelf een bewindvoerder te kiezen. Deze moet wel aan de wettelijke eisen voldoen.

Een bewindvoerder heeft de plicht om verantwoording af te leggen aan de rechtbank. Ook zonder uitspraak van de rechter kunt u contact met Kronenbrug opnemen. Wij kunnen samen met u zorgen dat uw verzoek tot bewindvoering bij de rechtbank komt. 

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Dat kunt u zelf doen. U kunt dit ook als partner of bloedverwant voor een ander aanvrager. Een officier van justitie, mentor of curator kan dit ook voor een ander doen. Bij minderjarigen kan een voogd  ook bewindvoering aanvragen.

Kosten en vergoeding

Bewindvoering kost geld. Voor de benoeming rekent de rechtbank griffierechten. De rechtbank rekent hiervoor het tarief voor “onvermogenden”.  Dat is het laagste tarief. Wanneer u dit niet kunt betalen kunt u de gemeente vragen om een bijdrage uit de Bijzondere Bijstand. Hiervoor kunt u rekenen op onze hulp.

Als bewindvoerder ontvangen wij ook een vergoeding. Deze worden ieder jaar vastgesteld door de overheid. Wanneer u deze kosten niet kunt betalen kunt u hiervoor ook bijzondere bijstand aanvragen. Ook hier helpen wij u bij zonder extra kosten.

Kwalificaties Kronenbrug

Dorina van Beek treedt namens Kronenbrug op als bewindvoerder. Zij heeft in 2015 met succes de vakopleiding ‘Bewindvoering en Schuldhulpverlening’ bij het I.F.Z. (Instituut Financiële Zorgverlening) gevolgd en afgerond. Zij is daarmee gediplomeerd op post-H.B.O. niveau.

Dorina van Beek voldoet daarmee aan de hoogste eisen die de wetgever aan een bewindvoerder stelt.

Kronenbrug is lid van de beroepsvereniging N.B.P.B. (Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders).

Waarom bewindvoering bij Kronenbrug?

Wanneer u bewindvoering aanvraagt is dit een forse stap.  U geeft het beheer van uw financiële zaken uit handen. Daarom mag u bij Kronenbrug rekenen op een bewindvoerder die hier erg zorgvuldig mee omgaat.

 • Wij voldoen aan de hoogste eisen die de overheid stelt
 • Wij werken helder en transparant
 • U krijgt een duidelijk overzicht van uw financiële situatie
 • Wij zijn goed bereikbaar en hanteren korte lijnen
 • Duidelijke afspraken en werkwijze, afgestemd op uw persoonlijke situatie
 • Wij hebben zeer veel ervaring in de hulpverlening
 • Waar mogelijk zoeken wij de samenwerking
 • Waar mogelijk geven wij verantwoordelijkheid terug

Wilt u meer weten over hoe dit in zijn werk gaat, en over de manier waarop Kronenbrug bewindvoering uitvoert?

Back To Top